יצירת קשר

תקנון משלוחים

משלוחים עד הבית – שייקאיט – מיקס פירות קפואים.

שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות: ימים א׳ עד ה׳: 8:00 – 16:00 – במספר הטלפון: 058-555-1916

*משלוחים עד-הבית יסופקו לבית הלקוח עד חמישה ימי עסקים לאזורי האספקה המצוינים בחנות האתר.

משלוח ואספקה

1. ‘שייקאיט’ יספק את המוצרים לכתובת הלקוח, כפי שהיא פורטה בטופס ההזמנה או הצטרפות לאתר, או לנקודת החלוקה ממנה יאספו המוצרים ע”י הלקוח, לפי בחירתו.

2. המשלוח יסופק ללקוח בהתאם לאזורי המשלוח ובמועדי האספקה המפורטים באתר בלבד.

3. ‘שייקאיט’ יעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, ‘שייקאיט’ איננו מתחייב לספק את כל המוצרים שבהזמנה בין אם צוין, שהם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר לא יחויב.

4. הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי מטעמו במענו, הוא מאשר ל- ‘שייקאיט’ להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שתואם עם הלקוח, לרבות נקודות איסוף.

5. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי ככל והושארה ההזמנה בסמוך מענו או במקום אחר שתואם, האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה, קילקול או כל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ותביעות כנגד האתר ובעליו.

החזרת מוצרים

6. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.

7. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון מתכלים (כגון פירות קפואים) או מוצרים פסידים תתאפשר עד 7 ימים מתאריך האספקה כנגד חשבונית בלבד.

8. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

9. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

10. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

ביטול ושינוי הזמנה

11. ביטול או שינוי הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר אך ורק לפני מועד סגירת ההזמנות ולכל המאוחר עד שעה 10:00 בבוקר יום לפני החלוקה.

12. האתר יהא רשאי לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום בגין ההזמנה, האתר יהיה רשאי לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי ו/או שהלקוח לא אישר את הספקתו במחיר מעודכן, וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

13. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

שאלות או הערות?

14. במידה ויהיו לך שאלות נוספות, צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 058-5551916, כתובתנו: אהרון דהבני 1, א.ת תימורים, קריית מלאכי.